Vinnande leverantör

Publicerad 2018-04-12

Föreläsningsserie Normkritiskt förhållningssätt Socialförvaltningen

Med start juni kommer jag under 2018 att hålla i halvdagsutbildningar om normkritiska förhållningssätt på våld i nära relationer för stadens medarbetare såsom anställda inom skola, socialtjänst, fritid, kultur och omsorg.