Fördjupad inriktning

Publicerad 2021-09-16

Sandra Dahlén påbörjar fyra-årig terapeutisk utbildning för utveckling av arbete i personalgrupper, processledning och terapeutisk verksamhet.

Sandra Dahlén påbörjar fyra-årig terapeutisk utbildning för utveckling av arbete i personalgrupper, processledning och terapeutisk verksamhet.