Utbildning​/processledning

Utbildningar passar bra för mindre grupper och kan bestå av endagars- eller flerdagarskurser samt återkommande tillfällen under en begränsad tidsperiod.

Syftet med utbildningarna är fördjupade kunskaper i de ämnen som berörs samt möjlighet att i grupp reflektera över sådant som förhållningssätt, metoder och bemötande. Jag har utbildat och processlett grupper i exempelvis följande ämnen:

  • Jämlik service och bemötande
  • Inkludering
  • Normkritik
  • Sex- och samlevnadsundervisning
  • Hbtqi – livsvillkor och bemötande
  • Genusperspektiv
  • Sexuella trakasserier
  • Barns sexualitet

Bra växlingar, inspirerande, roligt sätt att ta upp stora frågor.

Lärare i Östersund

Jag tyckte att Sandra var rolig och originell genom hela föreläsningen, hon visste hur hon skulle nå sin publik och fånga uppmärksamhet.

Gymansieelev