Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Utbildning/processledning

Utbildningar passar bra för mindre grupper och kan bestå av endagars- eller flerdagarskurser samt återkommande tillfällen under en begränsad tidsperiod.

Syftet med utbildningarna är fördjupade kunskaper i de ämnen som berörs samt möjlighet att i grupp reflektera över sådant som förhållningssätt, metoder och bemötande. Jag har utbildat och processlett grupper i exempelvis följande ämnen:

  • Jämlik service
  • Normkritik
  • Sex- och samlevnadsundervisning
  • Hbtq – livsvillkor och bemötande
  • Genusperspektiv
  • Sexuella trakasserier
  • Barns sexualitet