Konsultuppdrag

Några av de konsultuppdrag som pågår nu eller har varit aktuella under tidigare år.

Västerbottens folkhögskolor

Under 2020-2021 anlitades jag som utbildare och konsultstöd inom folkhögskolornas arbete för hbtqi-inkludering, samt för framtagande av presentationsmaterial.

Region Stockholm

Under 2018-2020 var jag anlitad som utbildare i Region Stockholms diplomeringsprogram i hbtq och normkritik. Som utbildare mötte jag i huvudsak personal inom BUP och ungdomsmottagning.

MUCF

Under 2017 påbörjades ett samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som innebar att jag skrev metodmaterialet Youmo i praktiken - om att möta unga nyanlända i samtal om sexualitet, relationer och rättigheter. Samarbetet utvecklades sedan till konferensen Rätt att veta runt om i landet med mig som en av utbildarna och avslutades efter skrivande av rapporten och medverkan i webbutbildning 2021.

Stockholm stad

Under 2016 påbörjades ett samarbete med Stockholms stadsledningskontor för att skapa och testa en diplomeringsutbildning i hbtq och normkritik. Under 2017 - 2019 var jag sedan en av de konsulterade utbildarna inom diplomeringen och mötte då personalgrupper inom exempelvis HR-service, socialtjänst, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Andra samarbeten med Stockholm stad har även varit processledning inom jämställdhetsintegrering för älldreomsorgsenheten i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt utbildningar på uppdrag av socialförvaltningen på tema våld i nära relationer.

Ungdomsstyrelsen

2010 till 2013 har jag varit kursledare för Unga, sex och internet på uppdrag av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Umeå universitet.

Allt om jämställdhet

Under 2011 blev jag anlitad att skriva ett material om intersektionalitet och och arbete för jämställdhet – Krokben och utsträckta händer.

Forum för levande historia

Under 2005 var jag anlitad av Forum för levande historia för att ansvara för att ett nytt material mot heteronormativitet i ungdomsorganisationer fylldes med konkreta metoder. Resultatet blev materialet "Bryt! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet" Idag arbetar RFSL Ungdom med materialet inom projektet "Lär mig".

RIO

Under 2008 anlitades jag av RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) för utbildning i jämställdhet av personal på folkhögskolor i projektet "Långdans".

Friends

Expert/rådgivare för Friends projekt "Genus och sexualitetsnormer i skolan" 2006.

Nätverket Kön spelar roll

2003 var jag en av två grundare till Nätverket Kön spelar roll – ett nätverk av ungdomsorganisationer (Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundet Vi Unga, Svenska Scoutrådet, Rädda Barnens Ungdsmsförbund m fl) som på olika sätt arbetar för jämställdhet. Fram till 2005 anlitades jag som samordnare för nätverket. I samordningsuppdraget ingick projektledning, budgetansvar och skrivande av ansökningar och rapporter. Från 2009 har jag av nätverket fått i uppdrag att utbilda föreläsare och workshopledare i jämställdhet.

RFSU

2000–2003 anlitades jag av RFSU som frågesvarare för RFSUs frågelåda på nätet. Under 2003 till 2008 anlitades jag kontinuerligt som kursledare för kursen "Sex och samlevnad för tjejer i tonåren". Jag anlitades även kontinuerligt mellan 2003 och 2008 som kursledare i Indien för kurserna "Basic training of trainers in sexuality, gender and hiv/aids" och "Advanced training of trainers in sexuality, gender och hiv/aids". 2008 anlitades jag som kursledare för Gender and LGBT for LGBT network of South Asia. För RFSU har jag även producerat material såsom Praktika för klitorissex samt Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan.

RFSU Stockholm

Sedan 2003 har jag anlitats som föreläsare inom RFSU Stockholms informatörsutbildning på temat sexuella trakasserier samt gränssättning. Sedan 1995 är jag då och då informatör i skolor på uppdrag av RFSU Stockholm, då jag möter elever från åk 4 till och med gymnasiet för sexualupplysning i mindre grupper. (Jag var anställd på RFSU Stockholm 1997–2002 som utbildare samt utvecklare av informatörsverksamheten i skolor).

Stockholms läns landsting, Vårdguiden

Jag är sedan 2006 faktagranskare av artiklar som rör sexualitet på vardguiden.se.

UMO.se

Under 2008 skrev jag några av de faktatexter som finns på internetsidan umo.se – en nationell ungdomsmottagning på nätet.

Sveriges radio

2004–2010 anlitade Sveriges Radio mig som expert i programmet P3Star. Uppdraget innebar både att kontinuerligt svara på lyssnares frågor om sex, kropp och relationer under "Våga fråga" på P3Stars hemsida och att besvara en fråga per vecka i programmet som sändes en gång i veckan.

Sveriges television

Under våren 2007 var jag anlitad av SVT som medverkande i redaktionen och expert i programmet Sex med Victor. Uppdraget resulterade även i ett samarbete med Sveriges radio som expert och frågesvarare. 2002–2004 var jag frågesvarare i programmet Tiger som vände sig till barn mellan 11 och 14 år.

Sandra var sååååå inspirerande och hon kunde förmedlade detta viktiga/allvarliga ämne med "glimten" i ögat. Sandra utstrålar en säkerhet som föreläsare. En toppenavslutning på veckan.

Chef i Stockholms stad

Särskilt Sandra Dahlén var kunnig, också en god föreläsare, kunde sitt ämne och var rolig att lyssna på. Vi hade henne också som gruppledare och även i den situationen var hon skicklig och inspirerande.

Personal Studenthälsan