Fortsatt samarbete med Socialförvaltningen Stockholm stad

Publicerad 2019-11-05

Vinnande anbud av upphandling i föreläsningar om normkritik i samband med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Fyra kommunövergripande halvdagsföreläsningar om normkritik i samband med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck under 2020 för förskola/skola, äldreomsorg, socialtjänst, fritid mfl.