Medverkar med text i materialet ”Så funkar sex”

Publicerad 2015-11-15

Jag medverkar med en text i materialet Så funkar sex från ForumSKILL.

Så funkar sex är ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om sex, kropp och relationer. Materialet riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter.

Läs mer och beställ materialet från ForumSKILL