Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Författare

Böcker och texter publicerade 2002–2017

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017

Hallongrottan

Hallongrottan

En unik sexualupplysningsbok om slidan som riktar sig till vuxna som är nyfikna på slidsex.

Leopard förlag, 2017

Så funkar sex – en bok om sex, kärlek och relationer

Så funkar sex – en bok om sex, kärlek och relationer

Text i handledning för metodmaterialet Så funkar sex – ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om sex, kropp och relationer. Materialet riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter.

ForumSKILL, 2015

Utvägar: feministiska allianser för en solidarisk framtid

Utvägar: feministiska allianser för en solidarisk framtid

Text i antologin Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, utgiven av Settings och Feministiskt perspektiv som en uppföljning av konferensen Nordiskt forum juni 2014.

Ordfront, 2015

Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt

Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt

Materialet samlar interaktiva och användbara metoder för jämställdhetsintegrering. Som inledning finns en kort kunskapsram i form av teori och fakta att luta sitt arbete mot. Materialet är det första i sitt slag som införlivar intersektionalitet och normkritik i arbete med jämställdhetsintegrering.

ESF Jämt, 2012

Gud är större – ett material om tro, HBT och sånt

Gud är större – ett material om tro, HBT och sånt

Bidrag i boken med texten Sex, samhället och livet. Texten belyser hur sexualitet är en integrerad del av livet, identiteten och samhället. Boken går att beställa hos Sveriges förenade HBTQ-studenter eller Svenska kyrkans unga.

Sveriges förenade HBTQ-studenter, 2012

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer är den skrift om intersektionalitet som länge saknats. Den är skriven utanför universitetens värld och språkbruk och begripligör hur maktordningar vävs samman samt hur intersektionalitet kan och bör kopplas till arbete för jämställdhet.

Allt om jämställdhet, 2012

Sexuella trakasserier i skolan

Sexuella trakasserier i skolan

Detta material är unikt i sitt slag då det handlar om sexuella trakasserier och unga. Det innehåller både fakta om sexuella trakasserier kopplat till unga, metoder att använda i grupp samt lektionsupplägg.

RFSU, 2010

Frank naturkunskap

Frank naturkunskap

Sex och relationer är ett kapitel i denna naturkunskapsbok enligt GY2011. Kapitlet är helt nytt i sitt slag för just naturkunskapsböcker och tar upp sådant som kärlek, relationer, anatomi, våld, mänskliga rättigheter och njutning. Kapitlet är en uppdaterad version av skriften Sex och relationer.

Liber, 2011

Fejkad orgasm

Fejkad orgasm

Bidrag i antologin med texten Varför fejkar så många kvinnor orgasm? Texten fokuserar på normer och makt – om kvinnors sexuella villkor. Boken är unik i sitt slag då den tar upp ett ämne som knappt berörts tidigare.

Ordfront, 2008

Praktika för klitorissex

Praktika för klitorissex

Praktika för klitorissex är något helt nytt i sitt slag då den lanserar ett nytt ord, klitorissex, samt är den första skriften i Sverige som fokuserar på just klitoris. Den innehåller både fakta om anatomi och fysiologi samt en mängd tips för hur man kan njuta sexuellt – ensam eller tillsammans med andra.

RFSU, 2008

Tyst i klassen? Om lärares arbete kring sexuell läggning

Tyst i klassen? Om lärares arbete kring sexuell läggning

Bidrag i antologin med texten Heteronormen – osynlig men ytterst närvarande. Texten fokuserar på heterosexualitet som norm och dess koppling till genus med särskilt fokus på skolan.

Myndigheten för skolutveckling, 2006

Sex och relationer

Sex och relationer

Sex och relationer är en skrift om sex, relationer, kroppen och rättigheter för gymnasieelever. Den tar bland annat upp sådant som Vad är normalt? Hur ska en bra relation vara? Vad är genus? Hur kan man ha sex?

Liber, 2007

Hetero

Hetero

Hetero är en bok som sammanfattar och förtydligar de senaste 20 årens forskning om kön, makt och sexualitet med särskilt fokus på heterosexualitet som norm. Den är lättfattlig och reder ut frågor som Hur ser heterosexualitetens historia ut? Hur hetero är djuren? Och Vem är egentligen Hetero? Boken vänder sig till äldre tonåringar och vuxna.

Tiden, 2006

Sex med mera

Sex med mera

Sex med mera är en normkritisk sexualupplysningsbok för tonårstjejer. Den innehåller allt från kysstips, bli ihop-tips och onanitips till information om könsroller, fysiologi/anatomi, våld i nära relationer och gränssättning.

Rabén & Sjögren, 2014