Författare

Böcker och texter publicerade 2002–2021

Frigående barn – En föräldrarbok om det ökade stillasittandet

Frigående barn – En föräldrarbok om det ökade stillasittandet

Leopard förlag, 2021

Idag sitter, ligger eller står våra barn mer eller mindre stilla under större delen av sin dag. Problemet är dessutom inte barnens tid i skolan utan det är i själva verket tillsammans med oss föräldrar som barnen rör sig som minst.

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Hallongrottan

Hallongrottan

Leopard förlag, 2017

En unik sexualupplysningsbok om slidan som riktar sig till vuxna som är nyfikna på slidsex.

Så funkar sex – en bok om sex, kärlek och relationer

Så funkar sex – en bok om sex, kärlek och relationer

ForumSKILL, 2015

Text i handledning för metodmaterialet Så funkar sex – ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om sex, kropp och relationer. Materialet riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter.

Utvägar: feministiska allianser för en solidarisk framtid

Utvägar: feministiska allianser för en solidarisk framtid

Ordfront, 2015

Text i antologin Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, utgiven av Settings och Feministiskt perspektiv som en uppföljning av konferensen Nordiskt forum juni 2014.

Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt

Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt

ESF Jämt, 2012

Materialet samlar interaktiva och användbara metoder för jämställdhetsintegrering. Som inledning finns en kort kunskapsram i form av teori och fakta att luta sitt arbete mot. Materialet är det första i sitt slag som införlivar intersektionalitet och normkritik i arbete med jämställdhetsintegrering.

Gud är större – ett material om tro, HBT och sånt

Gud är större – ett material om tro, HBT och sånt

Sveriges förenade HBTQ-studenter, 2012

Bidrag i boken med texten Sex, samhället och livet. Texten belyser hur sexualitet är en integrerad del av livet, identiteten och samhället. Boken går att beställa hos Sveriges förenade HBTQ-studenter eller Svenska kyrkans unga.

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer

Allt om jämställdhet, 2012

Krokben och utsträckta händer är den skrift om intersektionalitet som länge saknats. Den är skriven utanför universitetens värld och språkbruk och begripligör hur maktordningar vävs samman samt hur intersektionalitet kan och bör kopplas till arbete för jämställdhet.

Sexuella trakasserier i skolan

Sexuella trakasserier i skolan

RFSU, 2010

Detta material är unikt i sitt slag då det handlar om sexuella trakasserier och unga. Det innehåller både fakta om sexuella trakasserier kopplat till unga, metoder att använda i grupp samt lektionsupplägg.

Frank naturkunskap

Frank naturkunskap

Liber, 2011

Sex och relationer är ett kapitel i denna naturkunskapsbok enligt GY2011. Kapitlet är helt nytt i sitt slag för just naturkunskapsböcker och tar upp sådant som kärlek, relationer, anatomi, våld, mänskliga rättigheter och njutning. Kapitlet är en uppdaterad version av skriften Sex och relationer.

Fejkad orgasm

Fejkad orgasm

Ordfront, 2008

Bidrag i antologin med texten Varför fejkar så många kvinnor orgasm? Texten fokuserar på normer och makt – om kvinnors sexuella villkor. Boken är unik i sitt slag då den tar upp ett ämne som knappt berörts tidigare.

Praktika för klitorissex

Praktika för klitorissex

RFSU, 2008

Praktika för klitorissex är något helt nytt i sitt slag då den lanserar ett nytt ord, klitorissex, samt är den första skriften i Sverige som fokuserar på just klitoris. Den innehåller både fakta om anatomi och fysiologi samt en mängd tips för hur man kan njuta sexuellt – ensam eller tillsammans med andra.

Tyst i klassen? Om lärares arbete kring sexuell läggning

Tyst i klassen? Om lärares arbete kring sexuell läggning

Myndigheten för skolutveckling, 2006

Bidrag i antologin med texten Heteronormen – osynlig men ytterst närvarande. Texten fokuserar på heterosexualitet som norm och dess koppling till genus med särskilt fokus på skolan.

Sex och relationer

Sex och relationer

Liber, 2007

Sex och relationer är en skrift om sex, relationer, kroppen och rättigheter för gymnasieelever. Den tar bland annat upp sådant som Vad är normalt? Hur ska en bra relation vara? Vad är genus? Hur kan man ha sex?

Hetero

Hetero

Tiden, 2006

Hetero är en bok som sammanfattar och förtydligar de senaste 20 årens forskning om kön, makt och sexualitet med särskilt fokus på heterosexualitet som norm. Den är lättfattlig och reder ut frågor som Hur ser heterosexualitetens historia ut? Hur hetero är djuren? Och Vem är egentligen Hetero? Boken vänder sig till äldre tonåringar och vuxna.

Sex med mera

Sex med mera

Rabén & Sjögren, 2014

Sex med mera är en normkritisk sexualupplysningsbok för tonårstjejer. Den innehåller allt från kysstips, bli ihop-tips och onanitips till information om könsroller, fysiologi/anatomi, våld i nära relationer och gränssättning.

Det är en bok jag skulle vilja sätta i händerna på vilken tonåring som helst...

Om Hetero på dagensbok.com

En klippa i bokhyllan för varje tjej!

Om Sex med mera i tidningen Frida