Om Sandra Dahlén

Jag har arbetat i över 20 år som föreläsare, utbildare, konsult, processledare och skribent inom fälten sexualupplysning och likabehandling med ämnen såsom jämställdhet, jämlik service, diskriminering, antirasism, kränkande särbehandling, hbtqi samt normkritiska perspektiv och praktiker.

Sandra Dahlén
Foto: Ulrica Zwenger

Jag samarbetar med kommuner, regioner, företag, organisationer, medier och högskolor i hela landet samt internationellt. Jag har tidigare arbetat på RFSU, läst bland annat genusvetenskap och diskrimineringsrätt samt skrivit böckerna Hetero, Sex med mera, Hallongrottan och Frigående barn. Nu studerar jag till att bli gestaltterapeut och vill kombinera mitt arbete som utbildare med psykoterapi.

Min väg in i sexualupplysningen och likabehandlingsfältet började via ett sommarjobb på RFSU. Jag var en drygt 20-årig statsvetarstudent som stod utan pengar till mat och hyra och sökte mig därför till det för mig märkliga jobbet att dela ut kondomer i parker. I kontakt med RFSU fick veta att jag då behövde gå en sexualupplysningsutbildning. Väl där förstod jag att det inte bara handlade om kondomer i solen utan att sexualitet handlar om politik, kropp, rättigheter och makt. Som sexualupplysare började jag att möta elever i skolan och 1997 blev jag anställd på RFSU för att först arbeta särskilt med sexualupplysning i "invandrartäta områden i Stockholm", som man uttryckte det. Jag blev en av de drivande i uppbyggandet av en informatörsverksamhet som arbetsledare, utbildare, metodutvecklare och handledare. 1998 var jag under en kort period tjänstledig för att medverka som konsult i JämO:s projekt Våga bryta mönstret. Det var det första kända jämställdhetsprojektet riktat mot skolan. Även 2001 var jag tjänstledig – då för att skriva boken Sex med mera. Den blev banbrytande som Sveriges första feministiska och normkritiska sexualupplysningsbok riktad till unga.

2003 sade jag upp mig och läste genusvetenskap. Samtidigt började jag att frilansa som utbildare och tog även internationella uppdrag, främst i Indien. 2006 kom jag ut med den första boken om heteronormativitet i Sverige, skriven utanför universitetsvärlden, boken Hetero. Under denna period fick jag i uppdrag av Forum för levande historia att tillsammans med RFSL Ungdom skapa ett metodmaterial för att arbeta mot heteronormativitet. Materialet skulle ha en intersektionell grund och här började vi att formulera normkritisk pedagogik. Resultatet blev Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

Med åren kom jag att arbeta allt mer med intersektionella perspektiv och för jämlikt bemötande och service. Jag har även intresserat mig för, och lärt mig mer om, konstruktivt arbete i grupp med dialog och reflektion i centrum. Förändringsprocesser är spännande och det vill jag fortsätta vara en del av genom att även arbeta terapeutiskt – september 2023 öppnar jag mottagning i Stockholm.