Foto: Ulrica Zwenger

Välkommen till Sandra Dahlén!

Psykoterapi samt utbildning, konsultation och skrivande inom fälten likabehandling/​inkludering och sexualupplysning

Jag har arbetat i över 20 år som föreläsare, utbildare, konsult, processledare och skribent inom hela likabehandlingsfältet med ämnen såsom sexuella trakasserier, hbtqi, jämställdhet, inkludering, sexualitet, diskriminering, kränkande särbehandling, jämlik rektytering, jämlik service och bemötande samt normkritiska perspektiv.

Nu har jag påbörjat en bana som psykoterapeut och tar emot klienter i Stockholm från september 2023.