Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Sandra Dahlhén, Foto: Saga Berlin
Foto: Saga Berlin (beskuren)

Välkommen!

Jag har arbetat i över 20 år med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet. Numera anlitas jag som frilansande utbildare, konsult och skribent över hela landet.

Mina uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, ideella organisationer, högskolor, skolor och olika medier. Jag har tidigare arbetat på RFSU, läst bland annat genusvetenskap och diskrimineringsrätt samt skrivit böckerna Sex med mera, Hetero och Hallongrottan.

Under 2019 har jag bland annat utbildat personal inom skola och förskola i genus, likabehandling och normkritik samt möt personal inom LSS, socialtjänst, fritid och äldreomsorg genom utbildningar i Stockholm stad om normkritiska perspektiv på våld i nära relationer. Under året har jag även fått göra uppföljnigsutbildningar på tema hbtq i Kalmar och Skärholmen samt varit utbildare i Stockholms läns landstings diplomeringsutbildning i hbtq och normkritik för BUP-personal. Jag har turnerat runt om i landet med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att föreläsa inom konferensen Rätt att veta - om att möta unga nyanlända i samtal om sexualitet, relationer och rättigheter samt skrivit en rapport för myndigheten – en behovsanalys för webbutbildning rörande samtal med unga nyanlända. Under året har jag även fått möjligheten att i olika sammanhang utbilda om sexuella trakasserier, talat på den nationella ungdomsmottagningskonferensen på tema inkludering samt föreläst för hundratals elever runt om i landet om kärlek, relationer, kropp och sexualitet.