Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Sandra Dahlhén, Foto: Saga Berlin
Foto: Saga Berlin (beskuren)

Välkommen!

Jag har arbetat i över 20 år som föreläsare, utbildare, konsult, processledare och skribent inom hela likabehandlingsfältet med ämnen såsom sexuella trakasserier, hbtq, jämställdhet, sexualitet, diskriminering, kränkande särbehandling, jämlik service och bemötande samt normkritiska perspektiv.

Jag samarbetar med kommuner, regioner, företag, organisationer, medier och högskolor i hela landet samt internationellt. Jag har tidigare arbetat på RFSU, läst bland annat genusvetenskap och diskrimineringsrätt samt skrivit böckerna Hetero, Sex med mera, Hallongrottan och Frigående barn. Några uppdragsgivare de senare åren har varit Stockholm stad, MUCF, Göteborgs stad, Ålands landskapsregering, Sandvik Mining, Stockholmshem, Västerbottens folkhögskolor, Region Stockholm och Sveriges författarförbund.

Under 2021 har allt fler, trots pandemiläget, haft utrymme att beställa utbildningar och varit beredda att ställa om från fysiska till digitala utbildningar. I slutet av året fick jag också den stora glädjen att möta några grupper fysiskt! Jag har under året mött kommunanställda runt om i landet och pratat jämställdhet, hbtq, normkritik, sexuella trakasserier och jämlik service. Under året har jag fortsatt samarbetet med Västerbottens folkhögskolor med fokus på inkludering. Samarbetet med Region Stockholm har också fortgått i form av hbtq-utbildningar. Även Ålands landskapsregering har beställt hbtq-utbildningar för anställda och andra knutna till olika förvaltningar. Mitt samarbete med konsultnätverket Inclusion Academi har fortgått och bland annat resulterat i uppdrag för Ågesta folkhögskola om jämställdhet. Självklart har jag även föreläst och träffat en del gymnasieelever för att prata om sexualitet, kärlek, relationer, kropp och normer. Året avslutades på just det temat med expertmedverkan i Utbildningsradions nya program för gymnasiet om sexualitet.

Under 2021 har företaget också genomgått två stora förändringar. Under hösten släppte jag boken Frigående barn - en föräldrabok om det ökade stillasittandet och hur vi tillsammans tillgodoser våra barns behov av rörelse. I och med detta startades kontot #frigåendebarn på Instagram och jag erbjuder nu även föreläsningar på temat barn, stillasittande och rörelse. Den andra förändringen innebär nytt verksamhetsområde lite längre fram då jag påbörjat en utbildning i gestaltterapi. Under 2023 planerar jag att börja ta emot klienter i samtalsterapi på egen mottagning.