Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Sandra Dahlhén, Foto: Saga Berlin
Foto: Saga Berlin (beskuren)

Välkommen!

Jag har arbetat i över 20 år som föreläsare, utbildare, konsult, processledare och skribent inom hela likabehandlingsfältet med ämnen såsom sexuella trakasserier, hbtqi, jämställdhet, sexualitet, diskriminering, kränkande särbehandling, jämlik service och bemötande samt normkritiska perspektiv.

Jag samarbetar med kommuner, regioner, företag, organisationer, medier och högskolor i hela landet samt internationellt. Jag har tidigare arbetat på RFSU, läst bland annat genusvetenskap och diskrimineringsrätt samt skrivit böckerna Hetero, Sex med mera, Hallongrottan och Frigående barn. Några uppdragsgivare de senare åren har varit Stockholm stad, MUCF, Göteborgs stad, Ålands landskapsregering, Sandvik Mining, Stockholmshem, Västerbottens folkhögskolor, Region Stockholm och Sveriges författarförbund.

Under 2022 har verksamheten allt mer övergått till fysiska möten och föreläsningar med digitala möjligheter som bra alternativ. Under året har jag fått föreläsa om sexuella trakasserier, hbtqi, inkludering, sexualupplysning, samtycke och det som på engelska kallas för unconscious bias. Jag har fått samarbeta med läkarprogrammet på Örebro universitet, institutionen för ekonomisk historia på Stockholms universitet och lärarprogrammet på Södertörn högskola. Jag har gjort uppdrag för Svenska kyrkan, Statens institutionsstyrelse, träffat ungdomsmottagningar och skolpersonal runt om i landet och fått fortbilda hbtq-utbildare i Norge. Under tiden har jag tillsammans med Leopard förlag gjort tre avsnitt i podden Hallongrottan (finns bl a på Spotify) och fortsatt mina studier till gestaltterapeut. Nästa år efter sommaren kan jag börja ta emot klienter på egen mottagning.

Som alltid har det varit extra roligt att få träffa elever i olika årskurser och prata sex, relationer, kropp och känslor. Lite extra roligt har det även varit att få föreläsa för skolpersonal och föräldrar via Riksidrottsförbundet på temat för min senaste bok Frigående barn om barns stillasittande och behov av rörelse. Året har även fortsatt bestått av ett fruktbart samarbete med konsultnätverket Inclusion Academy - roligt och viktigt att få ingå i de kompetenser som organisationen samlar.

Aktuellt