Fortsatt samarbete med SLL

Publicerad 2018-12-18

Samarbetet med Stockholms läns landsting fortsätter under 2019.

Under 2019 kommer jag fortsätta att vara utbildare i Stockholms läns landstings diplomeringsutbildning i hbtq, vilket innebär att jag kommer att få möte fler BUP-mottagningar.