Bindprojektet

Bindprojektet leds ideellt av Sandra Dahlén och Janne Nordstedt i samarbete med den indiska gräsrotsorganisationen NSKK.

Vid ett besök hos organisationen 2004 förklarade flickorna i byn Khaskhamar utanför Kalkutta att ett av deras största vardagsproblem var avsaknad av bindor vid menstruation. Istället fick de använda gamla tygremsor som snabbt blev smutsiga och hårda då det är svårt att få till en sådan "skamfylld" tvätt. Under regnperioder torkar de aldrig helt. Resultatet blir stank, ständiga sår och infektioner.

Därför beslutade jag och Janne Nordstedt i samarbete med NSKK att börja distribuera bindor till några hundra flickor. Flickorna beskriver om och om igen hur deras liv är förändrade – det har visat sig vara ett ordentligt empowermwentprojekt! Insamling till detta pågår ständigt. Läs gärna vidare på bindor.nu

Sandra Dahlén tillsammans med några av de tjejer som nås av bindprojektet
Sandra Dahlén tillsammans med några av de tjejer som nås av bindprojektet