Återkommande föreläsningar/​teman för vuxna

För er som vill fylla på, fördjupa eller starta upp. Föreläsningarna kan kombineras och sättas ihop för en halv eller hel dag.

Föreläsning om barns stillasittande och rörelse

Barns stillasittande och rörelse - en inspirerande introduktion

Hur ser kunskapsläget om barns behov av rörelse ut idag? Varför behöver barn röra på sig så mycket? Hur kan vi naturligt få in rörelse i vardagen? En föreläsning som ger perspektiv och inspiration för både föräldrar och alla som på olika sätt arbetar med barn.

Jämlikhet, genus och normkritik

Diskriminering, kränkande särbehandling och aktiva åtgärder – en introduktion

Vad handlar egentligen allt detta om? Vad säger lagar och hur går det att arbeta förebyggande? Introduktion.

Hbtqi-inkludering

Vad handlar begreppet om? Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut? Hur kan vi arbeta inkluderande för att kunna nå mål om god arbetsmiljö eller jämlikt bemötande? En grundläggande och konkret föreläsning.

Inkludering – så självklart och svårt på samma gång!

Alla ska självklart ha samma villkor på en arbetsplats, likväl som i bemötande i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Samtidigt ser vi i rapporter hur detta inte alltid är verklighet så hur skapar vi inkludering i praktiken?

Jämlik rekrytering

Ambitioner och förhoppningar kring rekrytering är ofta höga. Samtidigt ser vi i forskning hur lätt det är att hamna i gamla mönster som missar kompetens - föreläsningen ger konkreta verktyg för en inkluderande rekrytering.

Jämlik service/bemötande

Hur kan vi råka skapa ojämlikhet? Hur påverkar samhällets strukturer din verksamhet? Hur kan vi aktivt i vår arbetsvardag arbeta för att nå mål om jämlik service? Föreläsningen ger en grundläggande introduktion i ämnet, berör de olika diskrimineringsgrunderna samt tydliggör vad normkritiska perspektiv handlar om.

Sexuella trakasserier och jargong – en introduktion

Vad handlar sexuella trakasserier om och hur hänger det ihop med vår vardagliga syn på kön och sexualitet? Hur kan vi förebygga att de sker?

Jämställdhet i praktiken

Hur gör vi det ojämställt och var ska vi börja för att göra det jämställt? En föreläsning om de normer, strukturer och föreställningar vi har som gör oss ojämställda och om steg vi kan ta för att gå mot rätt håll. Ofta efterfrågas ett särskilt fokus på sexuella trakasserier.

Hbtqi och normer

En föreläsning om våra normer och strukturer för kön, kropp och sexualitet. Vad får det för konsekvenser? Hur kan vi skapa jämlika villkor och förebygga diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck?

Vad är heteronormativitet?

En föreläsning om heterosexualitet som norm och dess konsekvenser. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Sandra Dahléns bok Hetero.

Normkritiska perspektiv – vad innebär de?

Normer är många gånger nödvändiga men lika ofta problematiska. En föreläsning om diskriminerande normer och hur de kritiskt måste granskas i arbete mot diskriminering och för jämlikhet.

Om sex

Sexualitet, samtycke och relationer

Skolans läroplaner har tydliggjort uppdraget att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Hur kan vi arbeta konkret med dessa ämnen? En föreläsning som ger verktyg och perspektiv.

Porr – perspektiv och metoder

En föreläsning som handlar om ungas konsumtion av pornografi och vuxnas bemötande. Vad handlar detta om och hur kan vi arbeta konkret med samtal om pornografi?

Inspiration till sex- och samlevnadsundervisning

En föreläsning som ger grundläggande kunskaper om tonårssexualitet, perspektiv och konkreta tips för undervisning och samtal. (Detta tema fungerar som föreläsning men blir bäst som workshop under minst en halv dag).

Sexualitet och tonår

Vad håller unga på med? Hur kan jag tänka och förhålla mig till ungas sexualitet? En föreläsning som ger fakta och perspektiv.

Unga, sex och internet

Hur kan vi se på sex, unga och internet? Hur ser problem, möjligheter och statistik ut? En föreläsning som ger grundläggande kunskaper.

Att möta unga nyanlända om sex och relationer

Unga har samma frågor, behov och rättigheter över hela världen men vad kan vi behöva tänka på i mötet med nyanlända i samtal om sexualitet och relationer? En föreläsning som ger perspektiv och konkreta tips.

SRHR – ett internationellt perspektiv

Internationellt talar man om SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vad handlar detta om? Vad har FNs konferenser kommit fram till? Hur hänger sex ihop med mänskliga rättigheter och vad rör det oss?

Sex, Sverige och världen

Vad är speciellt med Sverige när det gäller sexualsyn? Hur ser man på sexualitet på den internationella arenan? Vad har vi gemensamt med resten av världen?

Barn och sexualitet

Hur ser barns sexualitet ut och hur kan vi förhålla oss till detta?

Klitorissex

En föreläsning som utgår ifrån RFSUs skrift Praktika för klitorissex.

Vad är sex? Vad är normalt? Finns det egentligen något som är naturligt?

En föreläsning som ger perspektiv på sexualitet.

Särskilt för skolan/förskolan

Sexualitet, samtycke och relationer

Hur kan vi arbeta med det nya ämnet sexualitet, samtycke och relationer i skolan? I både unga år och upp till gymnasiet? Föreläsningen kan ge en gemensam grund för skolpersonal att stå på eller fördjupande perspektiv, kunskap och praktiska ingångar.

Hur kan vi arbeta med jämställdhet i skolan?

En föreläsning om genus, skola/förskola och möjligheter som ger fakta och perspektiv.

Likabehandling i skolan – en introduktion

En föreläsning som tar avstamp i diskrimineringslagen och aktuell forskning med konkreta exempel och tips.

Sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer

Vad handlar det om och hur hänger det ihop med vår vardagliga syn på kön och sexualitet?

Härligt avslappnad! Mänsklig. Hög igennkänningsfaktor. Humor! Kunnig och påläst. Självdistansen var inspirerande.

Läkarstudent på Kärleksakutens utbildning för sexualupplysare

Roligt, spännande, intresseväckande, bra reflektionsfrågor. Jag uppskattar att Sandra inte skrev någon "på näsan", utan agerade mer som ögonöppnare. Bra!

Chef i Stockholms stad